Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15.12.2006

Kiedyś

Dziś

Adwokat Monika Kobylińska jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie, organizacji Law Link powołanej w celu koordynowania działań na rzecz interesów prawnych i gospodarczych klientów poprzez niezależne członkowskie Kancelarie Adwokackie. Law Link nie oferuje usług prawnych lecz stanowi sieć współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników, których siedziby Kancelarii znajdują się w europejskich centrach biznesowych i finansowych.

Adwokat Monika Kobylińska jest wpisana na listę adwokatów niemieckojęzycznych prowadzonej przez Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku, jest również członkiem organizacji pozarządowych: 
Rotary Club Sopot International, stowarzyszenia  wchodzącego w skład Rotary International, międzynarodowej organizacji zajmującej się działalnością charytatywną. Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie
Fundacji Żółty Szalik czyli organizacji nastawionej na wszechstronne wsparcie rozwoju lokalnego. Fundacja swoje cele realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi i innymi  instytucjami o podobnym profilu działalności.

Członek

Rotary Club Sopot International

Manager

Law Link The Global Law Group

Adwokat niemieckojęzyczny

wpisany na listę przy Konsulacie
Generalnym Niemiec w Gdańsku

Członek

Fundacja Żółty Szalik